# coding=utf-8

import urllib
import random

servlet="http://nkjp.uni.lodz.pl/NKJPSpanSearchXML"

#Aby pobrać wyniki w formacie Microsoft Excel XML wywołujemy serwlet:
#servlet="http://nkjp.uni.lodz.pl/NKJPSpanSearchExcelXML"


#Zapytanie w składni PELCRA NKJP
query="pleść** bzdura**"

#Klucz dostępu (prosimy o kontakt w celu jego uzyskania)
api_key=XXX

#Maks. odstęp między słowami
span=2
#Zachowujemy szyk? true|false
preserve_order="false"
#Od którego wyniku zaczynamy?
offset=0
#Po czym sortujemy? srodek|lewa|prawa|title_mono|pubDate|channel title_mono to  tytuł publikacji/książki/gazety
sort="srodek"
#od 1 do 5000 na raz. Wartości > 5000 są przycinane.
limit=50
#Po czym grupujemy? (--- to brak grupowania)  title_mono|pubDate|channel|---|text_id
#groupBy="title_mono"
groupBy="---"
#Limit grupowania (Przy ustawieniu --- ta zmienna jest pomijana)
groupByLimit=3
#Teksty nie wcześniejsze niż
m_date_from=1989
#Teksty nie późniejsze niż
m_date_to=2010
#Styl z taksonomii NKJP. Można podać > 1, rozdzielając przecinkami
#http://nkjp.uni.lodz.pl/help.jsp#analiza_rejestru
m_styles="---"
#Kanał z taksonomii NKJP. Można podać > 1, rozdzielając przecinkami
m_channels="---"
#Tytuł książki, gazety, forum internetowego, itp.
m_title_mono=""
#Ale z wyłączeniem:
m_title_mono_NOT=""
#Tytuł tekstu, wątku, itp.
m_text_title=""
#Słowa kluczowe w pasującym akapicie
m_paragraphKWs_MUST=""
m_paragraphKWs_MUST_NOT=""
m_nkjpSubcorpus="balanced"


#A to musi już tak na razie być...
dummystring="ąĄćĆęĘłŁńŃóÓśŚźŹżŻ"
sid=random.random()

params = urllib.urlencode({'query': query, 'api_key':api_key,'offset': offset, 'span': span,'sort': sort, 'second_sort':'srodek', 'limit': limit,'groupBy':groupBy,'groupByLimit':groupByLimit,'preserve_order':preserve_order,'dummystring':dummystring,'sid':sid,'m_date_from':m_date_from,'m_date_to':m_date_to,'m_styles':m_styles,'m_channels':m_channels,'m_title_mono':m_title_mono,'m_title_mono_NOT':m_title_mono_NOT,'m_paragraphKWs_MUST':m_paragraphKWs_MUST,'m_paragraphKWs_MUST_NOT':m_paragraphKWs_MUST_NOT,"m_nkjpSubcorpus":m_nkjpSubcorpus})
f = urllib.urlopen(servlet, params)


print f.read()