login | Konkordancje | Kolokator | Mówione | Słowa dnia | Pomoc | O projekcie | Nowości | login | Poleć nas!

Słowa dnia

Data: <<    >>

Brak słów kluczowych dla daty: 2020-10-01

Na tej stronie publikujemy regularnie słowa, których frekwencja względna w gazetach codziennych danego dnia jest wyraźnie wyższa niż frekwencja w okresie porównawczym ostatniego roku. Codziennie rano porównujemy frekwencje słów z kanałów RSS wiadomości prasowych 4 gazet ogólnopolskich: “Dziennik Gazeta Prawna”, “Gazeta Wyborcza”, “Polska. The Times” i „Rzeczpospolita”.

Słowa dnia są wybierane na podstawie specjalnej miary istotności statystycznej. W drugiej kolumnie tabeli podajemy liczbę wystąpień danego słowa w wiadomościach prasowych z danego dnia oraz – po dwukropku – średnią dzienną liczbę wystąpień w ostatnim roku. Oczywiście o kluczowości danego słowa nie decyduje tylko iloraz frekwencji, lecz także bezwględna liczba wystąpień.

W trzeciej kolumnie zamieszczamy komentarz, ograniczony do odniesienia słów i nazw własnych (w tym rozwinięcie imion nazwisk i skrótów). W czwartej kolumnie podajemy odnośniki do cytatów z danym słowem z ostatniego dnia, a w piątej kolumnie – do wykresu częstości słowa w ciągu ostatnich 2 miesięcy.

Cytaty oraz wykresy częstości pochodzą z serwisu frazeo.pl, oparte są nie tylko na 4 dziennikach uwzględnionych w obliczeniu kluczowości słowa, lecz na różnych internetowych serwisach informacyjnych.

Marek Łaziński, Piotr Pęzik, Dorota Kopcińska, Marta Chojnacka-Kuraś, NKJP

Admin