Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_0103000000051
Tytuł:
Wydawca: Uniwersytet Łódzki
Źródło: "JEDYNA PATRIOTYCZNA LEGENDA ŁODZI"
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Krystyna Ratajska,  
Data publikacji: 2000
li na nich niespodziewanie Kozacy z 3 uralskiego pułku, otwierając silny ogień. Zaskoczony gwałtownym atakiem siedemdziesięciotysięczny tłum rzucił się do ucieczki w pobliskie domy i bramy. Część manifestantów broniła się zaciekle, szczególnie garstka robotników uzbrojonych w rewolwery-brauningi. Mimo oporu bojowców manifestacja została brutalnie stłumiona. Kozacy byli wyjątkowo okrutni. Strzelali bez opamiętania, tratowali, ranili szablami i nahajkami. Zabito 21 robotników, wielu było rannych.
Masakra wywołała pragnienie odwetu. Odpowiedzią był strajk powszechny proklamowany na 23 czerwca. W wydanej 22 czerwca odezwie czytamy:
W potokach krwi naszej carat chce rewolucję utopić, krew ta jednak zatopi go, krew ta go zadusi... Do walki więc! Niech przekona się wróg nasz, że rzeź energii naszej nie złamała, że dzisiaj jesteśmy silniejsi, groźniejsi niż wczoraj7.