Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000068
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Beton i jego technologie
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Zygmunt Jamroży,  
Data publikacji: 2000
eczyszczenia te mogą wydzielać kwas humusowy, który opóźnia proces wiązania i twardnienia cementu na skutek łączenia się z wolnym wodorotlenkiem wapniowym. Ponadto utrudnia on zrastanie się kryształów przy hydratacji cementów. W sumie prowadzą one do trwałego obniżenia wytrzymałości betonu, np. 0,05% kwasu humusowego w stosunku do masy kruszywa obniża końcową wytrzymałość betonu o ok. 20%. Przy zbyt dużych ilościach zanieczyszczeń organicznych może dojść do całkowitego uniemożliwienia wiązania.
Pyły mineralne. Są to ziarna skalne o wielkości poniżej 0,05 mm. Z reguły w kruszywie naturalnym znajdują się także iły i gliny, a w kruszywie łamanym mączki kamienne powstałe przy kruszeniu skały. Zanieczyszczenia gliną występują głównie w kruszywach kopalnianych , zwłaszcza w piasku, który przybiera wówczas barwę brązową.
Ujemny wpływ pyłów mineralnych polega na tym, że: