Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000050
Tytuł:
Wydawca: PWN
Źródło: Finanse publiczne
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Owsiak Stanisław,  
Data publikacji: 1998
Istnieją jednak dwie zasadnicze różnice między funkcjonowaniem mechanizmu rynkowego a funkcjonowaniem mechnizmu politycznego, jako dwóch sposobów alokacji dóbr - odpowiednio - prywatnych i publicznych.
1. Mechanizm rynkowy funkcjonuje w oparciu o bardziej zobiektywizowane, konkretne i mierzalne cele, podczas gdy mechanizm polityczny nie zapewnia obiektywizacji celów publicznych i społecznych. Cele te obciążone są arbitralnością polityków i partii politycznych. Może się zdarzyć , że preferencje wyborców będą niewłaściwie interpretowane. Ponadto jeżeli nawet preferencje wyborców nie znajdują odzwierciedlenia w programach partii politycznych, to nie ma gwarancji, że są to preferencje zgodne z interesem całego społeczeństwa, z interesem długookresowym itd. Nie jest zresztą rzadkością w systemach demokratycznych, że programy zwycięskich sił politycznych zostają po wyborach zarzucone do następnych wyborów.
2. Mechanizm rynkowy funkcjonuje tym lepiej dla konsumenta i społeczeństwa, im większa jest konkurencja; tymczasem w przypadku mechanizmu politycznego nadmierna konkurencja, tzn. nadmierna ilość partii politycznych biorących udział w wyborach, może doprowadzić do tak dużej polaryzacji sił politycznych we władzach przedstawicielskich, że nie będą one w stanie podejmować decyzji w sprawach publicznych. Systemy demokratyczne bronią się przed takimi sytuacjami przez odpowiednią konstrukcję ordynacj