Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3302000000030
Tytuł:
Wydawca: Muza Sport i Turystyka
Źródło: Wielkopolska : przewodnik
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Włodzimierz Łęcki,  
Data publikacji: 1989
argliste stanowiące budulec w indywidualnym budownictwie zalegają na wsch. od Konina i wydobywane są w prymitywnych kamieniołomach. Zgoła odmiennie wyglądają potężne kamieniołomy w rejonie Barcina, gdzie wydobywane są jurajskie wapienie stanowiące surowiec do produkcji wapna i cementu w kombinacie cementowo-wapienniczym „Kujawy’’. W wielu rejonach Wielkopolski, w dolinach rzek (m.in. Prosny i Baryczy) występuje ruda darniowa. Jej eksploatacja obecnie z racji ekonomicznych nie jest kontynuowana.
Doskonałym surowcem dla przemysłu ceramicznego są iły trzeciorzędowe, lodowcowe i rzeczne . Jakościowo ustępują im gliny morenowe występujące w wielkiej obfitości. Na bazie tych materiałów pracuje w Wielkopolsce ok. 40 cegielni. Wzgórza morenowe zawierają zasobne złoża poszukiwanych przez przemysł budowlany żwirów, a bezwartościowe dla rolnictwa piaski służą do produkcji cegły silikatowej (m.in. w Przesiecznie k. Wągrowca i Żabinku k. Mosiny) oraz betonów komórkowych (w Powodowie k. Wolsztyna i w Pile). Piaski są też surowcem do produkcji szkła w hutach, m.in. w Ujściu, Sierakowie i Gostyniu. W pradolinach, na łąkach nad jeziorami przepływowymi i w zagłębieniach, gdzie woda gruntowa występuje na powierzchnię, wytworzyły się pokłady torfu używanego na opał, jako ściółka, a także jako nawóz w ogrodnictwie. Miąższość pokładów jest niewielka i w gospodarce Wielkopolski torf nie odgrywa większej roli.
Zasoby wód mineralnych i termalnych odkryto w czasie wierceń w okolicach Czeszewa, Dąbia, Koszut i Zaniemyśla oraz w Poznaniu. W Międzychodzie samoczynnie tryska źródło wód o właściwościach leczniczych. Pokłady leczniczej borowiny występują w kilku rejonach.