Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_1303919920928
Tytuł: Literatura dla maturzystów
Wydawca: Agora S.A.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Kanał: #kanal_prasa_dziennik
Typ: #typ_publ
Autorzy: Małgorzata Baranowska,  
Data publikacji: 1992-09-28
y zaburzone. Raz ma to być popularna czytanka (chyba dla zerówki), np. streszczenie "Siekierezady" Stachury: "Akcja dzieje się w końcu lat 60. Bohater, Janek Pradera, wyjeżdża na Ziemie Odzyskane i tam pracuje jako robotnik sezonowy przy wyrębie lasu" . I już! Robotnik sezonowy życiopisanie Stachury zniwelowane. Innym razem traktuje się uczniów bardzo poważnie, np. znajdą tu wypisy z Eliadego, Maritaina, Camusa, Kołakowskiego czy Jana Pawła II. Można by się cieszyć, gdyby nie reszta książki.
Najwięcej szkody przynoszą pochopne uogólnienia świadczące o dziwnej bezradności historycznoliterackiej . Np. syntetyczna interpretacja czyni Gombrowicza literackim tatusiem wszystkich: Kazimierza Brandysa, Mrożka, Białoszewskiego; karuzela z placu Krasińskich ustawiona tuż przy ginącym getcie staje się wytrychem do syntezy sumienia narodowego (zaskakujący skrót myślowy tytuł tej recenzji zaczerpnęłam ze s. 51); uogólniony okres socrealizmu ma niepewne granice i zagarnia czasem lata 1944/48.
Historia polityczna, ideologia dominuje w tej książce i pozwala dokonać całkowitej pacyfikacji pisarstwa jako sztuki. Usługowa rola literatury wydaje się tu naturalna. W wypisach np. Dąbrowska występuje wyłącznie jako autorka fragmentu o Liście 34, Wat wyłącznie jako opisujący Broniewskiego w sowieckim więzieniu, J. J. Lipski jako autor laurki dla Giedroycia (nic nie ujmując temu ostatniemu), Marian Brandys wyliczony już tylko jako rozmówca Trznadla w "Hańbie domowej" , która nb. jest traktowa