Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IJPPAN_PolPr_DBa00697
Tytuł: Na cenzurowanym
Wydawca: "Polskapresse". Oddział "Prasa Prasa Bałtycka"
Źródło: Dziennik Bałtycki
Kanał: #kanal_prasa_dziennik
Typ: #typ_publ
Autorzy: (ros),  
Data publikacji: 2000-08-09
Pechowa trzynastka
Wobec 13 podmiotów gospodarczych już wszczęto sankcje administracyjnoprawne . W przypadku 10 zakładów pracy stwierdzono brak terminowości opłat na Fundusz Pracy. Trzy przedsiębiorstwa nie powiadomiły PUP o powierzeniu prac zarobkowych bądź zatrudnieniu bezrobotnych. Wykazano także trzy przypadki nieudokumentowanego zatrudnienia bezrobotnego.
Wsparcie kontrolerów