Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000037
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Próba scalenia : obiegi, wzorce, style : literatura polska 1944-1989
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Tadeusz Drewnowski,  
Data publikacji: 1997
Pogranicze epok
Przełom wojny i pokoju przyniósł Polsce niezwykle dramatyczną i spektakularną lekcję historii. Przygotowywał ją cały przebieg gigantycznej wojny, lecz jej konsekwencje dla kraju naocznie objawiły się dopiero w finale. Przyszłość powojennej Polski widziano, jak wspominałem, w federacji europejskiej - tymczasem pojawiała się ona w mundurach Armii Czerwonej, w manifeście PKWN i w transportach repatriacyjnych zza Bugu. Nie tylko młodzież z AK, którą z tego powodu Bratny nazwie później Kolumbami, lecz całe prawie społeczeństwo przybiło w rezultacie wojny do innego, niż je zapewniano, brzegu.
Przystąpienie Sowietów do wojny z Polską 17 września 1939 (w momencie, kiedy Niemcy przesądzili już losy batalii), przekreślenie państwowości polskiej, późniejsze areszty, Katyń i masowe zsyłki w głąb ZSRR - wznowiły wszystkie upiory z czasu zaborów.