Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3302000000032
Tytuł:
Wydawca: Studio Astropsychologii
Źródło: Wróć...
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Wiesława Maria Korczyńska,  
Data publikacji: 2001
ku wykonane według projektu Abrahama van den Blocka. Basen fontanny otoczony żelazną kratą z umieszczonymi orłami polskimi i herbami gdańskimi. W górze, na postumencie, król mórz z trójzębem w prawej dłoni spogląda na Dwór Artusa. Wchodzą do pięknego wnętrza, pierwotnej siedziby patrycjuszowskiego Bractwa Św. Jerzego. Wzrok przykuwa gotycka fasada z renesansowym portalem domu Niderhoffów, w którym kiedyś rezydował sąd ławniczy, o czym przypomina alegoryczna postać "Sprawiedliwości" na szczycie.
"Złota Kamieniczka" bogato ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi głośne wydarzenia historyczne i legendarne . Na kapitelach rzeźby głów Solona, Medyceusza, Jagiełły, Zygmunta III Wazy i innych osobistości. Zatrzymują się przy rokokowym portalu "Domu Uphagena" na ulicy Długiej 4. Podziwiają widok spod Złotej Bramy na Długą , ze smukłą wieżą Ratusza Głównego. Obok Bramy Dwór św. Jerzego, potem Wieża Więzienna, Katownia i Brama Wyżynna.
Renesans, barok, rokoko - cudowne miejsce, w którym Marta mogłaby godzinami siedzieć zapatrzona na północną pierzeję Długiego Targu, bogate, zdobne fasady z wysuniętymi przedprożami po stronie przeciwnej.