Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_0303000000038
Tytuł:
Wydawca: PIW
Źródło: Pan Wołodyjowski
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_lit_proza
Autorzy: Henryk Sienkiewicz,  
Data publikacji: 1888
Na to mały rycerz:
- Właśniem dlatego cię tak prędko pokochał, żeś ty od pierwszego dnia poczęła mi rany opatrować. Czym ci byłem? Niczym ! A dlatego zaraz się do tego zabrałaś mając w sercu miłosierdzie nad nieszczęśnikiem. Ach! siła jaci, siła zawdzięczam! Kto tego nie wie, będzie mi może przyganiał, żem to w nowembrze chciał mnichem zostawać, a w decembrze do stanu małżeńskiego się zabieram. Pierwszy pan Zagłoba gotów podrwiwać, bo on rad dworuje, gdy mu się okazja zdarzy, ale niech drwi zdrów! Nie dbam ja o to, zwłaszcza że nie na ciebie przygana spadnie, jeno na mnie...
Tu Krzysia poczęła patrzeć w niebo, namyślać się, wreszcie odrzekła: