Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3302000000004
Tytuł:
Wydawca: W.A.B.
Źródło: Elementarz twórczego życia czyli O sposobach twórczego myślenia i działania
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Krzysztof J. Szmidt,  
Data publikacji: 1994
Albo załóżmy, że jesteś studentem i masz przedstawić propozycję tematu pracy dyplomowej. Na początku nie korzystaj z rad kolegów, nie sugeruj się pracami zalegającymi od dawna półki biblioteczne, nie radź się promotora. Sam ustal kilka odpowiadających Ci, interesujących Cię wersji tematu, wykorzystując znajomość problemu i wiedzę z literatury przedmiotu. Zapisz każdą propozycję, kreśl, dodawaj i modyfikuj - samodzielnie - ale nie oceniaj ich od razu. Bądź autorem!
W drugiej fazie pracy korzystaj z pomocy innych osób. Możesz radzić się, konsultować lub pozyskać informacje i wyjaśnienia, które ułatwią Ci twórcze rozwiązanie problemu. Możesz także przedyskutować z ekspertem różne aspekty Twojego problemu lub uzyskać od innej osoby gotowe rozwiązanie, które połączysz w zgodną całość z własnym pomysłem na zasadzie bisocjacji. A jeśli chcesz i potrafisz, zorganizuj zespół twórczy. Zbiorowy wysiłek jego uczestników może przynieść pożądane owoce.
I tak, w pracy nad weselną kreacją odwołaj się do wiedzy i odczuć Twoich koleżanek, rodziny, krawcowej i omów z nimi swoje wcześniejsze propozycje. Precyzując temat pracy dyplomowej, skorzystaj z pomocy doświadczonych nauczycieli akademickich, promotora lub starszych kolegów. Zajrzyj do prac na podobny temat, ale nie przywiązuj się do podanych w nich rozwiązań. Nie zapominaj o własnych pomysłach, coraz częściej bowiem powiada się, że eksperci to osobnicy, którzy wiedzą coraz więcej o coraz mnie