Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_0402000000001
Tytuł:
Wydawca: Muza
Źródło: Opowieści biblijne
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nklas
Autorzy: Zenon Kosidowski,  
Data publikacji: 1963
Dawid pamiętał też o przyjaciołach. Szczególnie pragnął odwdzięczyć się Barzillajowi za to, iż zaopatrzył go w żywność, kiedy on, opuszczony przez cały Izrael, musiał kryć się po górach przed Absalomem. Uzyskał przeto od Salomona obietnicę, że będzie troszczył się o to, aby potomstwo wiernego starca miało na zawsze zapewniony dobrobyt w Jerozolimie i honorowe miejsce przy stole królewskim.
Niebawem odbyła się w stolicy uroczysta koronacja Salomona. Na ołtarzu całopalnym ofiarowano tysiąc byków, tysiąc baranów i tysiąc jagniąt . Obrzędu pomazania dokonał arcykapłan Sadok, wierny poplecznik nowego króla.
Dawid, po czterdziestu latach panowania, rozstał się ze światem w siedemdziesiątym roku życia. Synowi pozostawił w spadku państwo, którego granice sięgały od Damaszku aż po Egipt, od wschodnich kresów Zajordanii do Morza Śródziemnego na zachodzie.