Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IJPPAN_PolPr_NMPzn00049
Tytuł: Spotkanie z profesorem Janem Miodkiem
Wydawca: Polskapresse
Źródło: Nasze Miasto Poznań
Kanał: #kanal_prasa_tygodnik
Typ: #typ_publ
Autorzy: ELKA,  
Data publikacji: 2002-11-28
Prof. Jan Miodek znany jest z telewizyjnych wykładów, bardzo lubi spotkania publicznością, odpowiada wtedy nawet na najtrudniejsze pytania. Wiedza Miodka na tematy językowej poprawności jest ogromna, niezwykłe są jego umiejętności prowadzenia ciekawej gawędy, a polszczyzna zdumiewająco staranna.
W Poznaniu podpisywać będzie m.in. swoją najnowszą książkę ,,Słownik ojczyzna polszczyzna’’. Praca profesora zainteresuje wszystkich miłośników literatury i języka. Liczy około dwóch tysięcy haseł i może zastąpić wiele innych wydawnictw. Jeżeli jakiś wyraz sprawia nam kłopoty gramatyczne, etymologiczne , ortograficzne, stylistyczne, frazeologiczne, wystarczy sięgnąć po Miodka. Nie jest to tradycyjny słownik poprawnościowy. Profesor Jan Miodek nie poprzestaje na ukazaniu form poprawnych, lecz także każde hasło uzupełnia obszernym komentarzem, w którym wyjaśnia przyczyny powstawania błędów, przywołuje językową przeszłość omawianych form, a także - co równie istotne - uzasadnia swoje normatywne zalecenia. Słownik ojczyzny polszczyzny to: ponad 2000 rozbudowanych haseł, poprawna wymowa i akcentowanie, precyzyjne definicje, objaśnienia, wnikliwe komentarze odautorskie, praktyczne uwagi stylistyczne, bogata frazeologia.
Spotkania z profesorem Janem Miodkiem nie można przegapić.