Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3102000000007
Tytuł:
Wydawca: Książka i Wiedza
Źródło: Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_fakt
Autorzy: Witold Tyloch,  
Data publikacji: 1981
Przedmowa
Mało jest na świecie dzieł literackich , które by wzbudzały w ciągu dziejów ludzkich takie zainteresowanie jak Biblia. Dowodzi tego wielokrotne jej tłumaczenie na wiele języków. Stała się szeroko dostępna, choć zarazem spoglądano na nią w różny sposób i różny był zakres jej znajomości. Narosło też wokół niej sporo sprzecznych opinii, niejasności i nieraz wręcz nieporozumień. Niejednokrotnie uważano Biblię za dzieło zastrzeżone dla pewnych kręgów i wymagające specjalnego wtajemniczenia. Nierzadko też otaczała ją atmosfera tajemniczości, choć - jak dziś wiemy - jest jednym z licznych dzieł, które odziedziczyliśmy po jednej z wielu kultur, jakie istniały i rozwijały się na starożytnym Bliskim Wschodzie.
Wyrazem tego niesłabnącego zainteresowania Biblią jest obszerna literatura na jej temat. Pojawiają się bowiem, jak o tym świadczą różne bibliografie specjalistyczne, wciąż nowe, liczne publikacje. Także i u nas zanotować można stosunkowo znaczny wzrost liczby przekładów oraz różnego rodzaju opracowań poświęconych tematyce biblijnej. Jednak większość z nich dotyczy Nowego Testamentu. Stary Testament, stanowiący zbiór licznych ksiąg, mimo że bardziej obszerny i znacznie wcześniejszy, a zarazem ma