Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000016
Tytuł:
Wydawca: Muza
Źródło: Melancholia
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Antoni Kępiński,  
Data publikacji: 1974
Zagadnieniem istotnym, ale rzadko i wyrywkowo poruszanym w piśmiennictwie psychiatrycznym, zwłaszcza polskim, jest historia melancholii. Historycy psychiatrii co prawda omawiają poszczególne teorie dotyczące melancholii i dzieje jej leczenia, lecz na ogół pomijają związki tego zagadnienia z dziejami kultury.
Celem niniejszej pracy jest właśnie próba syntetycznego omówienia takich związków.
Przeprowadzona analiza opiera się więc nie tylko na źródłach wyłącznie lekarskich, lecz także uwzględnia dorobek nauk humanistycznych, szczególnie historii filozofii, historii sztuki i historii literatury. Wydaje się, że zastosowanie takiej metody porównawczej umożliwia uzyskanie syntetycznego obrazu niektórych kulturowych aspektów dziejów melancholii.