Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_1102000000005
Tytuł:
Wydawca: Książka i Wiedza
Źródło: Polityka po amerykańsku
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_publ
Autorzy: Stanisław Głąbiński,  
Data publikacji: 1996
Tematu nie rozwijam. Chciałem jedynie pokazać, jak ogromną i w gruncie rzeczy polityczną rolę odgrywa amerykańskie sądownictwo. Trzeba do tego dodać, że nominacja na sędziego jest dożywotnia, a mandat sędziego może być odebrany jedynie przez Kongres. Wypadków takich było w historii Stanów niewiele.
Pozycja sędziego jest w amerykańskim społeczeństwie bardzo wysoka, a liczba sędziów ograniczona. Na przykład w federalnych sądach apelacyjnych zasiada około dwustu sędziów, a w sądach rejonowych około sześciuset . Wysoki prestiż nie idzie jednak w parze z wysokimi zarobkami. Roczne dochody sędziego sądu rejonowego kształtują się na poziomie 80 tysięcy dolarów, pensja sędziego Sądu Najwyższego wynosi nieco ponad sto tysięcy rocznie. Możliwości dodatkowych dochodów za odczyty czy artykuły są ograniczone podobnie jak dla członków Kongresu. W hierarchii społecznej pozycja sędziego jest zdecydowanie wyższa od parlamentarzysty, nie wspominając o tym, że sędzia nie przeżywa stresów związanych z ustawicznymi kampaniami wyborczymi, i raz mianowany nie musi zabiegać o czyjąkolwiek sympatię. Nie ma też przepisów zobowiązujących sędziego do przechodzenia na emeryturę. Zwyczajowo po przekroczeniu 65 roku życia sędzia jako senior nadal pełni obowiązki sędziowskie, ale w znacznie zmniejszonym zakresie. Sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą na emerytury według własnego uznania, w zależności od kondycji fizycznej, przeważnie po przekroczeniu 75 roku życia.
Bez poznania roli i pracy sądownictwa nie sposób zrozumieć amerykańskiego życia politycznego, w tym kampanii wyborczej. W toku każdej kampanii wypływają problemy, które kierowane są do sądów i regulowane ich orzeczeniami. Jedynie sądy mają bowiem prawo interpretacji tysięcy ustaw składających się na amerykańskie prawodawstwo, jedynie one orzekają, czy urzędnicy państwowi i stanowi od najniższych do najwyższych ustawy te realizują zgodnie z ich duchem. Rzecz jasna, pomijam całą rutynową działaln