Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IJPPAN_k11187
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Helion
Źródło: ABC MS Office 2007 PL
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Adam Jaronicki,  
Data publikacji: 2008
Obszar roboczy arkusza złożony jest z komórek tworzących wiersze i kolumny.
Aby uaktywnić wybraną komórkę, ustaw w jej obszarze kursor myszy (przyjmujący postać krzyżyka) i kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy.
Aktywnej komórce towarzyszy pogrubione obramowanie, a nagłówki wiersza i kolumny, do których należy komórka aktywna, są wyróżnione. Adres bieżącej komórki pojawia się w tzw. Polu nazwy, położonym na lewo od Paska formuły (rysunek 5.2).