Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3302000000001
Tytuł:
Wydawca: Prószyński i S-ka
Źródło: Sztuka czy medycyna : przewodnik po chirurgii estetycznej
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Andrzej Sankowski, Sławomir* Łoń,  
Data publikacji: 1995
może niekiedy pozostawić punkcikowatą przebarwioną bliznę. Zastosowanie udoskonalonych aparatów do elektrokoagulacji ze specjalnie izolowanymi igłami pozwala zapobiec temu defektowi. Ze względu na wysoką cenę urządzenia te są jednak wciąż jeszcze mało dostępne. l Wstrzykiwanie środków obliterujących. Metoda ta polega na podaniu do centralnego naczynka przez niezwykle cienką igłę środków wywołujących zmiany zakrzepowe. Powoduje to odcięcie napływu krwi do mikrożylaka i zniknięcie całego drzewka.
Zabieg jest trudny do wykonania i wymaga dużego doświadczenia. Często, by odnaleźć mikroskopijne naczynko centralne, trzeba się uciec do pomocy wyspecjalizowanej aparatury. Niewłaściwe wstrzyknięcie środka obliterującego lub użycie preparatu zbyt stężonego może wywołać martwicę skóry otaczającej miejsce podania. l Laseroterapia. W ostatnich latach podjęto próby leczenia teleangiektazji laserami argonowymi i barwnikowymi. Polega to na niszczeniu mikrożylaków za pomocą wiązki światła. Długość fali świetlnej dobiera się tak, by wiązka pochłaniana była wyłącznie przez zabarwione na czerwono lub niebiesko naczynia i przechodziła przez skórę nie uszkadzając jej. Ta metoda wymaga specjalistycznego , bardzo drogiego sprzętu i dużego doświadczenia chirurga. Zastosowanie nieodpowiedniego lasera czy też wiązki światła o zbyt dużej mocy powoduje rozległe oparzenia i w konsekwencji nieestetyczne blizny. l Krioterapia polega na zamrażaniu mikrożylaków przez skórę. Również ten sposób ma swoje wady, gdyż podczas zabiegu może dojść do odmrożenia samej skóry (a nie tylko do zamrożenia naczynek) i w rezultacie jej przebarwienia.
Każda z wymienionych metod leczenia teleangiektazji może przynieść dobre wyniki, jednak żadna z nich nie wyklucza powikłań. Warto więc rozważnie wybrać lekarza czy kosmetyczkę (w niektórych gabinetach kosmetycznych przeprowadza się zamykanie naczynek), u których poddamy się leczeniu. Ponadto trzeba wiedzieć, że z czasem powstają nowe lub zdarzają się częściowe nawroty starych mikrożylaków, co wymaga powtórzenia zabiegu (zazwyczaj trzeba to robić co rok lub co 2 lata).