Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000065
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: System finansowy w Polsce
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański (red.),  
Data publikacji: 1997
ji są bardzo rozwinięte. Wynika to z samej istoty instrumentów finansowych. Wspominaliśmy już, że instrumenty te, a więc zobowiązania finansowe, to szczególny rodzaj obietnic . W rezultacie na rynkach finansowych dokonuje się transakcji bardzo specyficznym dobrem: obietnicami wypłacenia określonych sum pieniędzy w przyszłości. Cechą obietnic zaś jest to, że mogą zostać łatwo złamane. Z tego powodu na rynkach tych niektóre zjawiska występują o wiele ostrzej niż na rynkach towarowych.
Specyfika rynków finansowych sprzyja występowaniu znacznej asymetrii informacyjnej . Oznacza to, że występuje zjawisko silnego zróżnicowania (rozkładu) informacji posiadanych przez strony transakcji finansowej. Ponieważ przedmiotem transakcji są obietnice, wyjątkowo uprzywilejowany jest podmiot gromadzący fundusze ze źródeł zewnętrznych (zaciągający pożyczkę, emitent akcji). Natomiast pozycja udostępniającego swoje środki jest wyjątkowo niekorzystna - jego wiedza na temat szczegółowych zamierzeń i faktycznych intencji pożyczkobiorcy (emitenta) jest mniejsza (ze względu na niematerialny charakter obietnicy) niż pożyczkobiorcy. Tak więc na rynkach finansowych występuje obiektywna sytuacja dużego zróżnicowania informacyjnego, przemawiająca na korzyść podmiotu gromadzącego fundusze ze źródeł zewnętrznych. W efekcie pożyczkodawca (inwestor) jest wystawiony na szereg niebezpieczeństw, które generalnie można określić jako ryzyko negatywnej selekcji oraz ryzyko zmiany zachowania.
Ryzyko negatywnej selekcji występuje przed dojściem transakcji do skutku . Bierze się ono stąd, że podmioty gospodarcze mające nieuczciwe zamiary są z reguły bardziej aktywne od podmiotów planujących pełne wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Wypożyczający swoje fundusze musi więc brać pod uwagę, że w populacji potencjalnych pożyczkobiorców dominują podmioty z góry zakładające niewywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, podwyższenie kosztów zaciągnięcia pożyczki (stopy