Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_3203000000237
Tytuł:
Wydawca: Uniwersytet Łódzki
Źródło: Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Barbara Marciniak,  
Data publikacji: 2000
Typ rodzaju: Psyche helix Siebold 1850 + Psyche crenulella Bruand 1853
Nazwą typu rodzaju jest helix Sieb., dla partenogenetycznej formy crenulella Brd. dla formy biseksualnej. W Palearktyce występuje 8 gatunków należących do tego rodzaju. W Polsce spotykana jest partenogenetyczna forma na wielu stanowiskach. Gąsienica jest żółtawa , z czarnobrązową głową, żółtawym rysunkiem. Na tarczkach piersiowych widoczne są jasne pasma. Gatunek ten zimuje w stadium gąsienicy. Larwy żyją na różnych roślinach zielnych. W młodych stadiach larwalnych minują liście, potem żerują po ich spodniej stronie. Koszyczki zbudowane są w kształcie muszli ślimaka, rdzawobrązowe, aż do ciemnobrązowego lub jasne, aż do ciemnoszarego w zależności od barwy podłoża. Gładka lub szorstka powierzchnia koszyczka jest zależna od jakości ziemi, która jest materiałem budulcowym. (Förster i Wohlfahrt, 1960). Przepoczwarczanie następuje w czerwcu.
37. Gatunek: Apterona helicoidella (Vallot, 1827)