Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000092
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Jeziora kuli ziemskiej
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Adam Choiński,  
Data publikacji: 2000
Barwa wody
Wiele jezior na kuli ziemskiej, z uwagi na swą specyficzną barwę, nosi nazwy związane właśnie z nią. Barwa wody jest determinowana splotem czynników natury biologicznej , chemicznej i fizycznej. Barwa wód jeziornych, w odróżnieniu od wód oceanicznych, wykazuje znacznie większe zróżnicowanie. Wydziela się dwa rodzaje barw, tj. rzeczywistą i pozorną. Ta pierwsza jest wywołana rozpuszczonymi związkami lub substancjami w postaci koloidów, druga zaś obecnością zawiesiny. Ten rodzaj zabarwienia występuje często w jeziorach w strefach ujść rzecznych przy intensywnych dopływach oraz przy brzegach podczas wzmożonej abrazji brzegów klifowych. Zmącenie wody jest przeszkodą w określaniu barwy wody, jednak przez jej odpowiednie filtrowanie można wyeliminować substancje stanowiące o jej barwie pozornej i uzyskać barwę rzeczywistą. Do łatwego określenia barwy wody służy ksantometr Forela-Ulego, który składa się ze szklanych próbników wypełnionych wzorcowymi płynami o różnych barwach. Samą zaś barwę ustala się przez porównanie próbki wody ze skalą wzorcową. Inną metodą porównawczą jest określenie barwy fotometrycznie (366 nm) lub wizualnie według skali platynowo-kobaltowej w stopniach Hazena, tj. w mg Pt/dm -3 .
Woda może mieć zabarwienie niebieskie, błękitne, zielone, seledynowe, żółtozielone, brązowe z jaśniejszym lub ciemniejszym odcieniem lub czarne. Ta wielka gama barw ma ścisły związek z szerokością spektrum światła odbitego od powierzchni wody oraz tego, które przenika przez masy wodne, aby je opuścić w efekcie rozproszenia i odchylenia.