Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000005
Tytuł:
Wydawca: Książka i Wiedza
Źródło: Kartki z dziejów Żydów warszawskich
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Karol Mórawski,  
Data publikacji: 1993
ne rzesze. Żydzi i Polacy, rabini i przedstawiciele różnych związków wyznaniowych, żołnierze i byli partyzanci, ocaleli bojownicy getta i delegacji żydowskich z całego świata. Gdy pochód dotarł na plac przed pomnikiem, ubrani w strój rytualny rabini rozpoczęli uroczystą liturgię. Po jej zakończeniu Naczelny Rabin Wojska Polskiego dr Dawid Kahane wygłosił okolicznościowe kazanie w języku hebrajskim, tłumaczone równolegle na język polski i żydowski.
Po obrzędach religijnych zgromadzenie otworzył prof. Józef Sack,
pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Centralnego Komitetu Żydów
w Polsce. Kolejny mówcą był ówczesny minister oświaty Stanisław
Skrzeszewski, który reprezentując władze państwowe powitał zebranych
i dokonał odsłonięcia monumentu. Generał Eugeniusz Kuszko w imieniu
naczelnego dowódcy WP odczytał rozkaz o odznaczeniu pośmiertnym
czołowych bohaterów powstania w getcie. Następnie wystąpili z
przemówieniami delegaci żydowskich organizacji zagranicznych, po
czym - wedle starej tradycji - u stóp pomnika złożono woreczki z ziemią
palestyńską. Cokół pomnika i otaczającą go płytę pokryły wieńce
i kwiaty, wśród których dominowała czerwień - symbol przelanej krwi
oraz czerwień i biel - symbol polskich barw narodowych.
Koszt budowy pomnika wyniósł około 100 milionów złotych. Z tego 17 milionów złotych stanowiły składki zebrane wśród Żydów w Polsce, 10 milionów złotych - dotacje władz Rzeczypospolitej, 30 tysięcy dolarów ofiarowały kraje skandynawskie, a resztę pokryły organizacje żydowskie z Europy Zachodniej i Ameryki Południowej.