Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3102000000057
Tytuł:
Wydawca: Znak
Źródło: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_fakt
Autorzy: Olszewski Daniel,  
Data publikacji: 1996
Rozdział VI WALKA O ORTODOKSJĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ - WIEK OJCÓW KOŚCIOŁA
Wyjaśnić należy najpierw dwa wyrazy nowożytne: patrologia i patrystyka, często używane zamiennie , mimo że określają inną treść. Patrologia jest dyscypliną historyczną, która zajmuje się piśmiennictwem starochrześcijańskim w aspekcie literackim, chronologicznym i historyczno-kulturalnym. Natomiast patrystyka jest dyscypliną ściśle teologiczną, która bada naukę Ojców Kościoła w związku z objawieniem, starając się zrozumieć w sposób właściwy myśl Ojców Kościoła na tle kultury ich czasów oraz przeanalizować świadomość ludu chrześcijańskiego w odniesieniu do zawartości objawienia14.
KIM SĄ OJCOWIE KOŚCIOŁA?