Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IPIPAN_7121001406601
Tytuł: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.01.2004, 4 kadencja, 66 posiedzenie, 1 dzień
Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP
Kanał: #kanal_prasa_inne
Typ: #typ_qmow
Autorzy: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  
Data publikacji: 2004
enerał Rowecki po aresztowaniu został przewieziony do siedziby gestapo w Berlinie, a później przetrzymywano go w oddzielnym bloku na terenie obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Był wielokrotnie nakłaniany do współpracy przez wysokich oficerów SS i gestapo. Próby te spotkały się z jego stanowczą odmową. Nie znamy dokładnej daty śmierci generała Grota. Wszystko wskazuje na to, że został on rozstrzelany przez Niemców tuż po wybuchu powstania warszawskiego, w pierwszym tygodniu sierpnia 1944 r.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! O tym, że Stefan Rowecki był wybitnym żołnierzem świadczy nie tylko stopień generała dywizji, na jaki został awansowany, ale przede wszystkim liczba odznaczeń bojowych, jakie posiadał. Stefan Rowecki był dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari i dziewięciokrotnie Krzyżem Walecznych. Jego podkomendni pośmiertnie nadali mu Krzyż Armii Krajowej z symboliczną legitymacją nr 1.
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przyjęcie przez Sejm uchwały o ogłoszeniu roku 2004 rokiem generała Roweckiego. Jesteśmy głęboko przekonani, że Stefan Rowecki dobrze zasłużył się ojczyźnie, a jego droga życiowa i postawa ideowa są wzorami godnymi naśladowania. Dziękuję. (Oklaski)