Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000015
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Źródło: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Tadeusz Kasperczyk, Jan Fenczyn (red.),  
Data publikacji: 1996
Objętość życiowa płuc jest większa w okresie nasilonej aktywności w ciągu dnia i zmniejsza się w godzinach wieczornych osiągając minimalną wartość około północy.
Pojemność dyfuzyjna płuc zmniejsza się w ciągu dnia od godzin porannych do późnych wieczornych. Mimo wyraźnego związku rytmu zmian parametrów czynności oddechowej z fazami aktywności i snu przypuszcza się, że częściowo zależą one od rytmu napędu oddechowego, związanego zapewne z endogenną periodyką okołodobową układu nerwowego, nie związaną z rytmem snu i czuwania. Jest możliwe, że różna podatność np. na napady dychawicy oskrzelowej w różnych okresach doby może zależeć częściowo od wahań podstawowych parametrów stanu (pory oddechowe) i czynności układu oddechowego.
Dobrze znany jest również obraz zmian czynności wydalniczej nerek oraz bardzo różna podatność rytmu różnych wydalniczych funkcji nerek na zmiany środowiska. Rytm niektórych parametrów czynności nerek ulega łatwo zmianom, np. rytm diurezy, natomiast inne rytmy, np. wydalanie potasu, są bardzo sztywne.