Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IJPPAN_k124146
Tytuł:
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Źródło: Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Wiesława Marczyk, Stefan Marczyk,  
Data publikacji: 2003
Na każdy problem organizacyjny prawidłowa odpowiedź brzmi "to zależy".
W ramach tego sytuacyjnego podejścia opracowano elastyczne struktury macierzowe, a nawet całkiem "organiczne", w których dopuszcza się do samodzielnego kształtowania stanowisk pracy (pracownikom pozwala się na szukanie własnego miejsca i określanie własnego "wkładu"). W niestabilnych warunkach otoczenia najbardziej sprawdzają się struktury proste i tzw. adhokracja , czyli organizacje składające się z zespołów powoływanych ad hoc (występują one często w firmach innowacyjnych nastawionych na badanie i projektowanie: agencjach reklamowych, w przemyśle filmowym, firmach doradczych itp.). Taki sposób organizacji charakterystyczny jest zwłaszcza w przemyśle elektronicznym, który musiał nadążać za gwałtownymi zmianami techniki oraz szukać odpowiednich okazji w otoczeniu.
Pomyślne przystosowanie się organizacji do otoczenia zależy od zdolności jej naczelnego kierownictwa do interpretowania warunków, jakie napotyka firma oraz podejmowania działań w odpowiednim kierunku. To, czy organizacja jest efektywna zależy od osiągnięcia równowagi, czy zgodności między strategią, strukturą, technologią, zaangażowaniem i potrzebami ludzi oraz otoczeniem. Badania Paula Lawrence'a i Jay'a Lorscha wykazały też, że organizacje działające w burzliwym otoczeniu muszą osiągać wyższy