Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000015
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Źródło: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Tadeusz Kasperczyk, Jan Fenczyn (red.),  
Data publikacji: 1996
cześnie rozpoczęte postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne. Będzie ono tylko wówczas skuteczne, jeżeli jego strategia będzie właściwie nakreślona z uwzględnieniem składowych zewnątrz- i wewnątrzustrojowych (inne kryteria człowieka obowiązują w medycynie populistycznej, a inne w sporcie). Metody odnowy biologicznej Metody odnowy biologicznej opierają się na stosowaniu różnych środków. Spośród nich jako najważniejsze wymienić należy biochemiczne, fizyczne, psychologiczne, pedagogiczne i specjalne.
Biochemiczne środki odnowy biologicznej są bardzo liczne i ulegają w swym zakresie stałemu wzbogacaniu. Należą do nich witaminy, sole mineralne, substancje energetyczne i budulcowe, enzymy stymulujące procesy przemiany materii. Do tej grupy należą również hormony, których stosowanie w świetle przepisów antydopingowych jest zwykle zakazane . W tej grupie środków odnowy biologicznej czynione są bardzo szybkie postępy, co stawia tę grupę środków w pierwszym rzędzie.
Szerokie możliwości oddziaływania w zakresie odnowy biologicznej stwarzają środki psychologiczne. Istota ich działania opiera się na odnowie po obciążeniach psychicznych związanych z wysiłkiem fizycznym czy też startem. Szczegółowe omówienie dwóch powyższych grup środków odnowy biologicznej czytelnik znajdzie w innych rozdziałach tej książki.