Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000034
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn,  
Data publikacji: 1994
Polityka zagraniczna króla. Wysłani do Rzymu posłowie przedstawili również skargę Łokietka na Krzyżaków o bezprawne zagarnięcie Pomorza Gdańskiego. Papież zwołał sąd nad Zakonem do Inowrocławia, gdzie w 1321 r. zapadł wyrok korzystny dla Polski. Na jego mocy Krzyżacy mieli zwrócić zagrabione ziemie i zapłacić odszkodowanie. Odwołali się jednak od tego orzeczenia i sprawa pozostała nie rozstrzygnięta z powodu zmiany układów międzynarodowych.
Zakon, prowadząc wzmożoną działalność propagandową , uzyskał chętny posłuch w otoczeniu papieża. Znalazł także sprzymierzeńców w Brandenburczykach i Czechach, wrogo nastawionych do Łokietka. Jan Luksemburski, jako następca Przemyślidów, rościł sobie także pretensje do korony polskiej. Dążenia te popierał ojciec Jana - cesarz niemiecki Henryk VII. Wobec tego król Władysław włączył się aktywnie w politykę międzynarodową: w Rzeszy popierał przeciwników dynastii luksemburskiej; zawarł antyczeskie przymierze z Karolem Robertem węgierskim, antykrzyżackie zaś z władcą Litwy. Tak przygotowany, postanowił zbrojnie rozstrzygnąć konflikt z Zakonem.
Wojna z Krzyżakami.