Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_1303919960210
Tytuł: W poszukiwaniu prawdy
Wydawca: Agora S.A.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Kanał: #kanal_prasa_dziennik
Typ: #typ_publ
Autorzy: Kamila Sypniewska,  
Data publikacji: 1996-02-10
odukcji filmów pornograficznych ( "Rodzina Miłości" ). Sprzedaż książek i kadzidełek przez członków Ruchu Świadomości Kriszny nazywają żebractwem. Zarzut stosowania środków halucynogennych i narkotyków nie ma adresata. Zdaniem autorów medytacje, nauki i modły mają na celu wyczerpanie fizyczne i psychiczne uczestników. Konsekwencją tego jest uzależnienie psychiczne i ekonomiczne członków od wspólnoty. Próby zerwania więzi z sektą spotykają się z zastraszaniem, a nawet groźbami pozbawienia życia.
Według Biura Bezpieczeństwa nowe ruchy religijne mogą stanowić zagrożenie dla ładu i porządku publicznego. Korzystając z przywilejów podatkowych i celnych dopuszczają się przestępstw finansowych. Wspólnoty głoszące rychły koniec świata mogą nakłaniać do zbiorowych samobójstw lub kierować agresję przeciwko światu zewnętrznemu. Członkowie niektórych sekt uchylają się od służby wojskowej. Grupy satanistyczne dewastują cmentarze chrześcijańskie i obiekty kultu.
Odrzucić rodzinę, szkołę, państwo