Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3102000000051
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Rozmowy z katem
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_fakt
Autorzy: Kazimierz Moczarski,  
Data publikacji: 1977
drukowanej wtedy na łamach czasopisma "Odra''. Tak oto w roku 1972 cenzor polityczny znów okazywał się potężniejszy niż niezawisły sędzia, wyrokujący w imieniu i majestacie państwa. Dla kogoś, kto nie zna mechanizmów systemu, problem może się wydać niezrozumiały. Cóż bowiem znaczy konfiskata kilku zdań w druku w porównaniu z celami śmierci, katowniami stalinizmu, łamaniem kości i charakterów?! Żyjemy w zupełnie innych czasach, a postęp jest tak ogromny, że nie warto wspominać o drobnostkach...
Nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje, że przemiana jest kolosalna . Ostatecznie Moczarski po roku 1956 żył przez wiele lat spokojnie i bez większych trosk materialnych, mógł pisać i wydrukować swoje Rozmowy, na koniec zaś - niestety, już po jego zgonie - dzieło to ukazało się w edycji książkowej i zostało udostępnione Czytelnikom.
Żyjemy w warunkach stabilizacji, spokoju i ładu, w świecie rozwijającym się pomyślnie, gdzie wszyscy powinni być zadowoleni.