Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000078
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Dzieje życia na ziemi : wprowadzenie do paleobiologii
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Jerzy Dzik,  
Data publikacji: 1992
PRZEDMOWA
Nie da się zrozumieć świata bez poznania jego historii. O tym, jaki w zarysie był jej przebieg, można do pewnego stopnia wnioskować z ostatecznych jej skutków. Badacze porównują przecież ze sobą geograficznie odległe kultury, różne języki czy anatomię organizmów, by określić stopień pokrewieństwa i na tej podstawie stworzyć hierarchię ich dawności. By sprawdzić, czy to prawda, sięgnąć jednak trzeba do informacji z pierwszej ręki. Tylko archeolodzy i paleontolodzy mają wgląd w takie dokumenty prehistorii. Dokumenty powstałe w czasie, kiedy opisywane przez nie zdarzenia rzeczywiście miały miejsce. Im dawniejsze, tym więcej mówią o tym, czego ze stanu dzisiejszego wywnioskować się nie da.
Paleontologia ma bezpośredni dostęp do przebiegu ewolucji. Materiał kopalny jest niezastąpionym źródłem informacji o przemianach ewolucyjnych najwyższej wagi - tych, które doprowadziły do uformowania człowieka, głównych grup świata organizmów i przede wszystkim powstania życia. To powód, dla którego odtwarzanie historii przemian świata żywego na podstawie zapisu zawartego w warstwach skalnych zajmuje nie tylko uczonych specjalistów. Wiedza o własnych historycznych i ewolucyjnych korzeniach jest