Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: IJPPAN_p00025a00045a
Tytuł: KTO KORZYSTA, KTO PŁACI?
Wydawca: Prószyński Media Sp. z o.o.
Źródło: Wiedza i Życie nr 1/1999
Kanał: #kanal_prasa_tygodnik
Typ: #typ_publ
Autorzy: NATALIA SZCZUCKA-KUBISZ,  
Data publikacji: 1999
wijających się, ponad połowa drewna i prawie trzyczwarte papieru wykorzystywane są przez kraje uprzemysłowione. Nadmierne połowy, dokonywane dla celów przemysłowych, stały się przyczyną wytrzebienia wielu gatunków ryb, które stanowią główne źródło białka dla prawie miliarda ludzi mieszkających w 40 krajach rozwijających się. Jednak marnotrawstwo,a także przetwarzanie ryb na paszę dla zwierząt gospodarczych doprowadziły do wzrostu cen i odcięcia znacznej liczby ubogich od tego źródła pożywienia.
Za 53% emisji dwutlenku węgla, stanowiącego źródło efektu cieplarnianego, odpowiedzialne jest 20% światowej populacji. Najbiedniejsza piąta część ludności świata wytwarza go zaledwie 3%, zamieszkując jednocześnie na terenach najbardziej narażonych na zatopienie przez podnoszące się wody mórz i oceanów. Gdyby zjawisko to nastąpiło, Bangladesz utraciłby 17% obecnej powierzchni, chociaż odpowiedzialny jest jedynie za 0.3% światowej emisji dwutlenku węgla. Podnoszący się poziom mórz zagraża również krajom wyspiarskim , takim jak Malediwy, które mogłyby stać się terenami bezludnymi [patrz: Niszczyliśmy, niszczymy i niszczyć będziemy. Sygnały, "WiŻ" nr 9/1997].
Mieszkańcy biednych krajów nie są w stanie skutecznie bronić się przed zanieczyszczeniami ani przed nieograniczoną eksploatacją zasobów naturalnych. Miliony ludzi, nie mających dostępu do elektryczności, zmuszone są korzystaćz drewna oraz odchodów zwierzęcych jako opału do gotowania posiłków oraz ogrzewania domów. Około 2.1 mln zgonów rocznie, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, jest wynikiem kopcących palenisk w biednych gospodarstwach domowych. Najbardziej tragiczne konsekwencje tej sy