Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3302000000009
Tytuł:
Wydawca: Książka i Wiedza
Źródło: Zwierzęta w moim domu
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_inf-por
Autorzy: Hanna Jurczak-Gucwińska,  
Data publikacji: 1975
d czasami Kolumba należały one do gospodarstwa domowego. Wykopaliska świadczą o pewnej ich roli także w obrzędach religijnych. W XVI wieku Hiszpanie sprowadzili świnki do Europy, gdzie rozpoczęła się ich hodowla jako zwierząt ozdobnych. Dobrze się tutaj czuły, to zaś ułatwiło im stosunkowo szybkie opanowanie nowej dla nich przestrzeni życiowej. Z czasem zainteresowały się świnką morską instytuty medycyny i tam - w pracowniach doświadczalnych - rozpoczęła się jej służba dla nauki, dla człowieka.
Rodzina świnek morskich należy do rzędu gryzoni. Są one bardzo blisko spokrewnione z największym gryzoniem, kapibarą, a także z innymi gryzoniami - jak aguti - pochodzącymi również z Ameryki Południowej. Dotychczas nie ustalono, czemu tego gryzonia przyjęło się nazywać świnką morską. Nie łączy jej żadne pokrewieństwo z rodziną świń. Prawdopodobnie chodziło o sylwetkę: krótkie nogi i masywny tułów nasuwają skojarzenie ze świnią. Ponieważ do Europy przybyła zza morza, chyba w tym można upatrywać źródło drugiego członu jej nazwy gatunkowej - "morska". W hodowli, także więc w handlu, znajdują się trzy typy świnek morskich: o krótkiej i gładkiej sierści - gładkowłose; o dłuższych włosach, które rosną w rozmaitych kierunkach, dzięki czemu sierść układa się w rozety; o długich jedwabistych włosach - angory. W każdej z tych grup występują różne umaszczenia: od całkowicie białych do zupełnie czarnych, ponadto szarobrązowe (dzikie), biało-czarne, tzw. tricolore, czyli biało-żółto-czarne, itp. Podobnie jak zwierzęta innych gatunków mające długą okrywę, również świnki angorskie wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych - czesania, pudrowania itp. - i są w hodowli najbardziej kłopotliwe. Początkującym hodowcom poleciłabym świnki gładkowłose.
Świnka morska jest zwierzęciem delikatnym i wymaga odpowiednich warunków. Powinna w naszym domu mieć własne pomieszczenie, w którym może się swobodnie poruszać i bawić. Ruch jest jej potrzebny ze względu na rozwój i zdrowie. Jej pomieszczenie winno mieć stały dopływ świeżego powietrza i być łatwe do sprzątania. Świnka morska wymaga też odpowiedniej temperatury - nigdy poniżej 15°C! - optymalna jest dla niej temperatura pokojowa. Nie może stale przebywać w miejscu, gdzie są przeciągi lub panuje