Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000075
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Bronisław Bartkiewicz,  
Data publikacji: 2002
Komory fermentacyjne do oczyszczania ścieków cukrowniczych stosowane są również poza omówionymi systemami. W jednej z cukrowni szwedzkich eksploatowana jest wyjątkowo duża komora fermentacyjna o poj. 20000 m 3 . Kilka dużych wydzielonych komór fermentacyjnych zrealizowano również przy cukrowniach niemieckich [38].
W Niemczech również w Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG opracowano specjalną konstrukcję reaktora beztlenowego do oczyszczania silnie stężonych ścieków cukrowniczych. W dolnej, stożkowej części reaktora (rys.8.7) znajduje się pusty wewnątrz, pływający element służący do rozdzielania ścieków. W części górnej cylindryczne koryto przelewowe służy do odbioru ścieków oczyszczonych. Głowica w części centralnej zatrzymuje powstający biogaz. Nośnikiem beztlenowej biomasy jest granulat o średnicy ziarna 0,20,5mm. Aby utrzymać biomasę w stanie zawieszonym, stosuje się duży stopień recyrkulacji. Założony poziom złoża zawieszonego utrzymuje sonda optyczna , zmieniając płynnie stopień recyrkulacji. Recyrkulat jest podgrzewany kondensatem, tak aby utrzymać w reaktorze temperaturę fermentacji 37C.
Jeśli osady węglanów nadmiernie zwiększą ciężar wypełnienia i nie może on utrzymać się w stanie zawieszonym, jest ono odprowadzane przez spust dolny. Reaktor może przyjmować obciążenie do 60kg ChZT/( m 3 d). Prototyp reaktora o pojemności 500 m 3 zainstalowano w kampanii 1995/96 w cukrowni w Clauen [15].